Obraty na devizovém trhu v týdnu od 18. do 22. dubna 2011

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 18. do 22. dubna 2011, se průměrný denní obrat snížil v porovnání s lednem 2011 o 1.971,7 milionů USD (27,5 %) na 5.208,9 milionů USD.

Podle informací referenčních bank byla ve sledovaném období aktivita průměrná.

  IV.11 I.11 Změna
Celkový obrat 5208,9 7180,6 -27,50%
Spotové operace 1404,3 1167,4 20,30%
Forwardy a swapy 3779,9 5962,2 -36,60%
Opce 24,7 51 -51,60%

údaje v miliónech USD

Tabulky