Obraty na devizovém trhu v týdnu od 16. do 20. října 2006

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka dvakrát ročně, a to v dubnu a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 16. do 20. října 2006, se průměrný denní obrat zvýšil v porovnání s dubnem 2006 o 193,7 milionů USD (3,8 %) na 5.248,6 milionů USD. Největší nárůst zaznamenaly forwardy a swapy, jejichž denní obrat  se zvýšil o 535,9 milionů USD (15,0 %). Obrat spotových operací se snížil o 319,0 milionů USD (-23,4 %). Obrat obchodů s opcemi se snížil o 23,2 milionů USD (-20,8 %), jejich podíl na celkovém obratu zůstal malý (1,7 %).

Co se týká zastoupení jednotlivých měnových párů, největší podíl na celkovém obratu (45,1%) zaujal opět USD/CZK s nárůstem o 537,6 milionů USD (29,4 %). EUR/CZK zaujímá podíl 21,3 %, když ve sledovaném období klesl o 71,7 milionů USD (6,0 %). USD/CZK zaujímá tradičně velký podíl na trhu forwardů a swapů (55,4 %), zatímco na spotovém trhu zaujímá pouze 7,0 % oproti podílu 49,6 % páru EUR/CZK.

Podle informací referenčních bank byla ve sledovaném období aktivita podprůměrná. Za nárůstem celkového obratu stojí jednorázové swapové operace. 
 

Tabulka