Obraty na devizovém trhu v týdnu od 15. do 19. října 2007

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka dvakrát ročně, a to v dubnu a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 15. do 19. října 2007, se průměrný denní obrat zvýšil v porovnání s dubnem 2007 o 1.188,5 milionů USD (23,8 %) na 6.182,0 milionů USD. Největší růst zaznamenaly spotové operace, jejichž denní obrat se zvýšil o 482,6 milionů USD (48,7 %). Obrat forvardů a swapů se zvýšil o 696,0 milionů USD (17,9 %). Obrat obchodů s opcemi se zvýšil o 10,0 milionů USD (9,5 %), jejich podíl na celkovém obratu zůstal malý (1,8 %).

Co se týká zastoupení jednotlivých měnových párů, největší podíl na celkovém obratu (42,5%) zaujal opět USD/CZK, když ve sledovaném období vzrostl o 525,8 milionů USD (25,0 %). EUR/CZK zaujímá podíl 28,7%, když ve sledovaném období vzrostl o 256,3 milionů USD (16,9 %). USD/CZK zaujímá tradičně velký podíl na trhu forwardů a swapů (51,6 %), zatímco na spotovém trhu zaujímá pouze 17,4 % oproti podílu 46,0 % páru EUR/CZK.

Tabulka