Informace pro veřejnost k oprávnění osob poskytovat služby na finančním trhu

Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí a Komisí pro cenné papíry dnes zveřejnila na svých webových stránkách informační materiál určený široké veřejnosti, jehož účelem je seznámit veřejnost s produkty a službami, které podléhají regulaci a dozoru, s osobami, které jsou oprávněny tyto produkty a služby poskytovat a s riziky, které veřejnost podstupuje v případě, že se rozhodne využít nabídky služeb osob bez příslušného oprávnění.

Plné znění uvedeného materiálu.

Pavel Zúbek, odbor komunikace ČNB