Finanční a ekonomická gramotnost pro ZŠ a víceletá gymnázia - Manuál pro učitele

Autor: Skořepa M., Skořepová E.

Finanční a ekonomická gramotnost – manuál pro učitele

 

Anotace:

  • podrobný manuál pro učitele
  • první vlaštovka na trhu - učebnice, která zpracovává Standardy finanční gramotnosti pro základní vzdělávání
  • zároveň naplňuje požadavky očekávaných výstupů pro téma Stát a hospodářství vzdělávacího oboru Výchova k občanství podle RVP ZV

Tato publikace vychází vstříc Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách, materiálu vypracovanému na základě usnesení vlády a garantovanému MŠMT ČR. Jak nakládat s penězi, pojem inflace či znalost základních práv spotřebitelů jsou témata a pojmy, které zůstávají pro část občanů velkou neznámou.
Abychom pomohli situaci změnit, vydáváme komplet učebních materiálů pro ty školy, kde se rozhodnou věnovat se finančnímu vzdělávání důsledněji buď v rámci stávající Výchovy k občanství, nebo vyčlení pro tuto náplň samostatný předmět, což je na rozhodnutí konkrétní školy.

Vychází: 20.9.2008 v nakladatelství Scientia

Obsah manuálu pro učitele ke stažení ve formátu pdf (47 kB)

Tisková zpráva ČNB z 21.8.2008