ČNB podporuje rozvoj finanční gramotnosti

Česká národní banka zakoupila a v nejbližších dnech zdarma rozešle všem základním školám a víceletým gymnáziím po celé ČR více než 4000 kusů právě vycházející učebnice autorů Michala a Evy Skořepových „Finanční a ekonomická gramotnost“ – manuál pro učitele, kterou doplňují dva pracovní sešity pro žáky. Tento komplet je možné využít pro výuku ekonomicky zaměřené části Občanské výchovy nebo pro výuku samostatného předmětu zaměřeného na finanční a ekonomickou gramotnost.

ČNB je řadu let odpovědná za dohled nad bankami a stabilitu bankovního sektoru a v roce 2006 převzala odpovědnost za dohled nad celým finančním trhem. Od roku 2008 je ČNB pověřena také péčí o ochranu spotřebitele na finančním trhu. „Zkušenosti ČNB ve všech oblastech, kterými se zabývá, ukazují na nedostatečné povědomí klientů o výhodách, ale zejména rizicích různých služeb a produktů finančních institucí“, říká Eva Zamrazilová, vrchní ředitelka a členka bankovní rady, do jejíž působnosti ochrana spotřebitele patří. „Do kontaktu s finančními službami a s nimi spojenou, často velmi rafinovanou reklamou přitom dnes lidé přicházejí v čím dál tím mladším věku. Z těchto důvodů se ČNB rozhodla nabídnout školám výše uvedenou učebnici, která je dobrým odrazovým můstkem pro seznámení mladých a budoucích klientů finančních institucí s přínosy, ale i nástrahami finančních trhů,“ dodává Eva Zamrazilová.

Učebnice obsahuje nejen vyřešené úkoly pro žáky, ale také velké množství vysvětlujících komentářů pro učitele. Jednotlivá témata jsou v textu podána jednoduchou, moderní a pro žáky i učitele přístupnou a zábavnou formou. „Tento text tak bude dobrým vodítkem i pro učitele, kteří během svého studia nebo následného vzdělávání neměli možnost se finanční a ekonomické problematice důkladněji věnovat,“ doplnila Eva Zamrazilová. Pasáže textu, které se mohou některým učitelům zdát obtížnější, bude možné si vyjasnit během řady navazujících školení v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků po celé České republice za účasti autorů textu.

ČNB se rozhodla pro tuto učebnici také proto, že jde o první text na trhu, který plně odpovídá tzv. Rámcovému vzdělávacímu programu, kterého se školy musejí při výuce držet. Učebnice splňuje nejen nynější verzi tohoto programu, ale v předstihu vychází vstříc i připravované podobě, kterou pod označením Standardy finanční gramotnosti zveřejnilo společně MFČR, MŠMT a MPO.

Manuál je primárně míněn jako text pro výuku finanční gramotnosti žáků na školách. Jako zdroj posílení své finanční gramotnosti ho však samozřejmě můžou používat i rodiče žáků a ostatní dospělí.

 Finanční a ekonomická gramotnost – manuál pro učitele  Finanční a ekonomická gramotnost – Pracovní sešit 1 Finanční a ekonomická gramotnost – Pracovní sešit 2 

Vybraná témata zpracovaná v učebnici:

 • debetní/kreditní platební karty, bezúročné období u kreditní platební karty
 • aktivum/pasivum, termínovaný vklad, běžný účet, úspory, investice, akcie, stavební spoření
 • pojištění
 • roční míra výnosu, roční úroková míra, nominální vs. reálná
 • splatnost, jistina
 • poplatky
 • riziko, likvidita
 • inflace
 • spotřebitelský úvěr, hypotéka, zástava
 • zastavárna
 • RPSN
 • nákup na splátky
 • fixace úrokové sazby

Ukázky tří stránek textu pracovního sešitu:

Finanční a ekonomická gramotnost – Pracovní sešit - ukázka 1 - klikněte pro zvětšení
Pracovní sešit
ukázka 1
ke stažení v pdf (47 kB)
Finanční a ekonomická gramotnost – Pracovní sešit - ukázka 2 - klikněte pro zvětšení
Pracovní sešit
ukázka 2
ke stažení v pdf (78 kB)
Finanční a ekonomická gramotnost – Pracovní sešit - ukázka 3 - klikněte pro zvětšení
Pracovní sešit
ukázka 3
ke stažení v pdf (75 kB)

 

Pavlína Bolfová
mluvčí ČNB