Ekonomové České národní banky získali prestižní ocenění

Laureátkami Ceny profesora Františka Vencovského se staly Dominika Ehrenbergerová a Simona Malovaná ze sekce finanční stability ČNB. Ve vítězné práci se věnovaly kapitálovým požadavkům na banky v ČR ve vztahu k úvěrům soukromému sektoru.

Dominika Ehrenbergerová a Simona Malovaná uspěly se studií The Effect of Higher Capital Requirements on Bank Lending: The Capital Surplus Matters. Zabývají se v ní dopadem vyšších dodatečných kapitálových požadavků na růst úvěrů soukromému sektoru u bank v České republice. Její text v anglickém jazyce je uveden na webu ČNB.

Cenu za mimořádně kvalitní práci získal v této soutěži i Milan Szabo, také zaměstnanec sekce finanční stability, a to za práci Growth at Risk for the Czech Republic.

Soutěž o Cenu profesora Františka Vencovského pro studenty doktorského studia a postdoktorandy do dvou let po ukončení studia pořádá Vysoká škola finanční a správní. Výsledky sedmého ročníku byly dnes vyhlášeny při příležitosti mezinárodní vědecké konference 30 let ekonomického vývoje v České republice pořádané touto univerzitou.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB