The Effect of Higher Capital Requirements on Bank Lending: The Capital Surplus Matters

Dominika Kolcunová, Simona Malovaná

Tento článek se zabývá dopadem vyšších dodatečných kapitálových požadavků na růst úvěrů soukromému sektoru u bank v České republice. Empirické výsledky ukazují, že v případě bank s relativně nízkým kapitálovým přebytkem mají vyšší dodatečné kapitálové požadavky záporný vliv na růst úvěrů. Dále výsledky potvrzují, že vztah mezi kapitálovým přebytkem a růstem úvěrů je významný také v dobách, kdy jsou kapitálové požadavky stabilní, a není tedy pouze zprostředkujícím kanálem transmise vyšších dodatečných kapitálových požadavků.

JEL kódy: C22, E32, G21, G28

Klíčová slova: bankovní úvěry, kapitálový přebytek bank, regulatorní kapitálové požadavky

Vydáno: duben 2019

Ke stažení: CNB WP 2/2019 (pdf, 580 kB)