Cena za nejlepší výzkumnou práci ČNB v roce 2023

Autory oceněné práce Easing of Borrower-Based Measures: Evidence from Czech Loan-Level Data jsou Martin Hodula, Lukáš Pfeifer a Ngoc Anh Ngo. Martin Hodula a Lukáš Pfeifer pracují v sekci finanční stability ČNB a Ngoc Anh Ngo působí na Vysoké Škole Báňské – Technické Univerzity Ostrava. Oceněná práce empiricky zkoumá dopady uvolnění regulatorních limitů úvěrových ukazatelů LTV, DSTI a DTI v České republice v první polovině roku 2020.

Cenu za nejlepší výzkumnou práci každoročně uděluje bankovní rada ČNB. Součástí hodnocení je nejen náročnost a kvalita zpracovaných analýz, ale také jejich relevance a využitelnost pro činnost centrální banky.

Zároveň ředitelé sekce měnové a sekce finanční stability rozhodli o udělení cen pro nejlepší interní oponentní posudky ke dvěma výzkumným publikacím. Letošní ocenění získaly Volha Audzei a Eva Hromádková, které obě pracují v sekci měnové. Oponentní posudky jsou jedním z významných faktorů přispívajících k výsledné podobě a kvalitě výzkumných publikací.

Bližší informace k výzkumným publikacím ČNB lze nalézt na webových stránkách ČNB.

Petra Vlčková
mluvčí
odbor komunikace ČNB