Easing of Borrower-Based Measures: Evidence from Czech Loan-Level Data

Martin Hodula, Lukáš Pfeifer, Ngoc Anh Ngo

Analyzujeme, jak výrazné uvolnění nástrojů zaměřených na dlužníky ovlivňuje charakteristiky hypotečních úvěrů na nákup rezidenčních nemovitostí a příjemců těchto úvěrů. K analýze využíváme případ uvolnění limitu LTV a úplného zrušení limitů DTI a DSTI v České republice v první polovině roku 2020. Naše empirické poznatky naznačují, že domácnosti ovlivněné těmito rozhodnutími zvýšily své výpůjčky, zakoupily dražší nemovitosti a zároveň mohly snížit hodnotu zástavy. Rovněž dokládáme významný narůst zadlužení a dluhové služby, který však zmírnilo souběžné zvýšení příjmů dlužníků. Naše zkoumání heterogenity transmise regulatorního uvolnění vede k následujícím zjištěním: (i) dlužníci, pro něž bylo omezením LTV, vykazovali známky ponechávaní si hotovosti, zatímco dlužníci, pro něž bylo omezením DTI a DSTI, jednali v souladu s mechanismem finančního akcelerátoru; (ii) uvolnění limitu LTV mělo vetší efekt v chudších okresech, zatímco zrušeni limitů DTI a DSTI ovlivnilo dlužníky v bohatších regionech; (iii) na mladší dlužníky mělo vetší dopad uvolnění limitů LTV a DTI, zatímco uvolnění limitu DSTI ovlivnilo starší dlužníky; (iv) uvolnění limitu LTV ovlivnilo převážně dlužníky, kteří si půjčovali poprvé, zatímco zrušeni limitů DTI a DSTI hrálo roli zejména u dlužníků, kteří si půjčovali podruhé, získávali vyšší hypotéky a kupovali dražší nemovitosti.

JEL kódy: E58, G21, G28, G51

Klíčová slova: finanční situace domácností, limity pro hypotéční úvěry, makroobezřetnostní politika, uvolnění

Vydáno: prosinec 2023

Ke stažení: CNB WP 18/2023 (pdf, 1,3 MB)