Cena za nejlepší výzkumné práce ČNB

Česká národní banka udělila letošní cenu za ekonomický výzkum (Economic Research Award) dvěma publikacím. Cena je každoročně udělována nejlepší výzkumné práci vydané ČNB. Její vyhlášení bylo součástí desátého ročníku konference „Research Open Day České národní banky“, na níž dnes výzkumní pracovníci ČNB prezentovali výsledky nejnovějšího výzkumu centrální banky a diskutovali o nich s ekonomy z českých i mezinárodních institucí.

Autory první oceněné publikace nazvané „Transmission Lags of Monetary Policy: A Meta-Analysis“ jsou Tomáš Havránek a Marek Rusnák. Druhá oceněná publikace má titul „Are Bayesian Fan Charts Useful for Central Banks? Uncertainty, Forecasting, and Financial Stability Stress Tests“ a jejími autory jsou Michal Franta, Jozef Baruník, Roman Horváth a Kateřina Šmídková. Kateřina Šmídková se původně ceny vzdala, ale ČNB se jí rozhodla cenu udělit in memoriam.

Výzkumné práce se hodnotí podle dvou kritérií: relevance pro Českou národní banku a akademické kvality časopisu, ve kterém práce vyšla. Výzkumná publikace je považována za relevantní, pokud je použita jako vstup pro klíčové měnověpolitické dokumenty, jako jsou inflační zprávy nebo zprávy o finanční stabilitě. Akademická kvalita se posuzuje na základě tzv. impact factoru daného časopisu.

V letošním roce bylo hodnoceno 14 výzkumných prací publikovaných v zahraničních časopisech, mimo jiné v Journal of Money, Credit and Banking, Macroeconomic Dynamics a Journal of Financial Stability.

Obě výzkumné práce, které získaly letošní cenu Economic Research Award, jsou vysoce relevantní pro ČNB a byly publikovány v prestižním časopise International Journal of Central Banking.

Marek Petruš
ředitel odboru komunikace a mluvčí ČNB