Transmission Lags of Monetary Policy: A Meta-Analysis

Tomáš Havránek, Marek Rusnák

V článku shrnujeme literaturu, která odhaduje, jak dlouho trvá, než se akce centrální banky plně promítnou do cenové hladiny. Průměrné zpoždění transmise měnové politiky prezentované v empirických studiích je 29 měsíců, přičemž průměrný efekt na cenovou hladinu odpovídá poklesu o 0,9 % v reakci na zvýšení úrokové míry o 1 procentní bod. Transmise v zemích střední a východní Evropy je rychlejší než ve velkých vyspělých ekonomikách. Naše výsledky naznačují, že tyto rozdíly nejlépe vysvětluje odlišná úroveň rozvinutosti finančního systému: rozvinutější finanční systém je spojen s pomalejší transmisí měnové politiky do ekonomiky.

JEL kódy: C83, E52

Klíčová slova: meta-analýza, transmise měnové politiky, vektorová autoregrese

Vydáno: říjen 2012

Ke stažení: CNB WP 10/2012 (pdf, 1,1 MB)

Publikováno jako: Havránek, T., Rusnák, M. (2013): Transmission Lags of Monetary Policy: A Meta-Analysis. International Journal of Central Banking, 9(4), pp. 39-76.