ČNB získala mezinárodní ocenění za transparentnost

Česká národní banka získala prestižní ocenění za transparentnost Central Banking Transparency Award 2022 (externí odkaz). Cenu za otevřenou a srozumitelnou komunikaci se širokou veřejností i odborníky a neutuchající snahu o další zvyšování její transparentnosti jí udělil odborný portál (časopis) Central Banking, který se již více než čtvrtstoletí zaměřuje na zpravodajství o centrálním bankovnictví.  

Porotci soutěže Central Banking Awards, která letos již podeváté ocenila vynikající výkony v oblasti centrálního bankovnictví, při rozhodování o vítězi ceny za transparentnost vyzvedli zejména počiny v měnověpolitické komunikaci, která již tak vysokou míru transparentnosti ČNB posunuje ještě výše. Porota zaznamenala také pokrok ČNB ve zvyšování srozumitelnosti a přístupnosti komunikace se širokou i odbornou veřejností, a to zejména prostřednictvím sociálních médií.

Poté, co ČNB od roku 2020 zveřejňuje namísto anonymizované podoby písemných záznamů z měnových jednání záznamy s argumenty přiřazenými jednotlivým členům bankovní rady, představila v loňském roce novou publikaci s názvem Zpráva o měnové politice. Ta nahradila předchozí hlavní měnovou publikaci, která se nazývala Zpráva o inflaci. Nová zpráva se soustřeďuje na kontext rozhodování bankovní rady ČNB a „hlavní příběh“ ekonomiky a prognózy centrální banky. Zpráva nabízí čtenářům i části textu, které dříve sloužily pouze jako podklad pro rozhodování bankovní rady a nebyly publikovány. Porota vyjádřila rovněž své uznání za zveřejnění podrobností o novém predikčním modelu ČNB g3+, jeho parametrech a motivaci pro jeho přijetí, které pomohlo hlubšímu pochopení kroků ČNB zejména odbornou veřejností.

Ruku v ruce s vysokou mírou nezávislosti, bez které by Česká národní banka nemohla plnit své zákonem stanovené cíle, musí jít i otevřenost nebo, chcete-li, transparentnost. Toho jsme si v ČNB velice dobře vědomi a promítáme to do našich každodenních rozhodnutí. Transparentnost pro nás není jednorázový cíl, ale nekončící proces. Pochopení odborné i široké veřejnosti pro naše opatření, zejména pak v těžkých a nejistých dobách, jakými si v posledních dvou letech procházíme, je pro nás spolu s tímto oceněním důkazem, že naše snaha o čím dál větší otevřenost vůči veřejnosti má smysl,“ uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Česká národní banka je dlouhodobě označována za jednu z nejtransparentnějších centrálních bank světa. Dle posledního vydání Dincer-Eichengreenova indexu transparentnosti (externí odkaz) centrálních bank je druhou nejtransparentnější centrální bankou světa za švédskou Riksbank a před centrálními bankami Chile, Norska, Maďarska, Spojených států a Evropskou centrální bankou. Letos v květnu otevře ČNB školám i široké veřejnosti rovněž své sídlo v Praze Na Příkopě, když svůj provoz zahájí Návštěvnické centrum ČNB. To má za cíl atraktivním a interaktivním způsobem přiblížit funkce centrální banky a ukázat jakým způsobem její činnost ovlivňuje každého z nás.

Dlouhodobá transparentní a srozumitelná komunikace je pro nás základním stavebním kamenem při vysvětlování úkolů centrální banky a kroků, které musí činit v jednotlivých fázích vývoje české ekonomiky. Snaha o srozumitelnost a otevřené vysvětlování toho, co a proč ČNB dělá, se pro nás stala každodenní ‘rutinou‘ v tom nejlepším smyslu slova,“ uvedla ředitelka komunikace ČNB Markéta Fišerová.

Christopher Jeffery, předseda poroty Central Banking Awards a šéfredaktor časopisu Central Banking, k ocenění ČNB uvedl: „Závazek transparentnosti ČNB, včetně dlouhodobého cíle komunikovat se zainteresovanými stranami srozumitelným jazykem prostřednictvím jak tradičních komunikačních kanálů, tak sociálních médií, je ve světovém srovnání na špičkové úrovni. A jak se prokázalo, dodržování tohoto závazku pomohlo centrální bance udržet si důvěru veřejnosti, když musela ustát politické tlaky v průběhu loňských parlamentních voleb."

Ceny Central Banking Awards (externí odkaz) byly vytvořeny v roce 2014 se záměrem oceňovat vynikající počiny a úspěchy v rámci komunity centrálního bankovnictví. ČNB získala ocenění Central Banking Transparency Award již podruhé, poprvé se tak stalo v roce 2015.

odbor komunikace ČNB