ČNB začala vydávat Zprávu o měnové politice

Počínaje letošním rokem se stěžejní publikací České národní banky v oblasti měnové politiky stává Zpráva o měnové politice. Nahrazuje tak dosavadní Zprávu o inflaci, která byla publikována od roku 1998.

Přechodem na Zprávu o měnové politice se ČNB připojuje k předním centrálním bankám ve světě, které již stejný krok učinily. Následuje tak například švédskou Riksbank, která publikuje Zprávu o měnové politice od roku 2007, nebo Bank of England, která s jejím vydáváním započala v roce 2019.

Změna názvu a především obsahu klíčové měnověpolitické publikace je snahou o další zvýšení již tak vysoké transparence měnové politiky ČNB,“ uvedl viceguvernér Marek Mora, který je dohlížejícím členem bankovní rady pro sekci měnovou. „Zpráva odráží fakt, že zejména odborná veřejnost se namísto o popis minulého či budoucího vývoje inflace zajímá spíše o informace, jakým způsobem bude měnová politika na vývoj inflace v budoucnu pravděpodobně reagovat. Významně tak přiblíží české veřejnosti kontext měnověpolitického rozhodování,“ dodal Marek Mora.  

Nově koncipovaná zpráva proto upouští od podrobného faktografického popisu minulého hospodářského a měnového vývoje a zaměřuje se na klíčová ekonomická témata, která mají dominantní vliv na budoucí vývoj našeho hospodářství, inflace a tím i na nastavení měnové politiky. Čtenář tak získává možnost hlubšího vhledu do makroekonomické prognózy a do tvorby měnové politiky ČNB při zachování čtivosti a srozumitelnosti textu.

Publikace je uvedena slovem guvernéra, které bude v každém vydání  nově přinášet jeho čerstvý pohled na téma, jež se pro ekonomické dění v danou chvíli jeví jako nejpodstatnější. Na tento „editorial“ navazuje kapitola psaná ředitelem sekce měnové, jejímž účelem je celou zprávu přehledně a informativně shrnout. Dále je publikace rozčleněna do čtyř kapitol věnovaných zahraničnímu vývoji, domácí reálné ekonomice a trhu práce, inflaci a v neposlední řadě právě měnové politice. Vedle tematických boxů pak obsahuje i další textové a grafické prvky, které dokument odlehčují a čtenáři tak usnadňují pochopení dané problematiky.

Samostatným doplňkem každé Zprávy o měnové politice je nově také takzvaný Chartbook, ve kterém jsou ve stálé struktuře formou grafů a tabulek prezentována data, resp. vyobrazeny další informace vstupující do měnověpolitického rozhodování ČNB.

Touto úpravou nedochází ke změně měnověpolitického režimu. Česká národní banka bude i nadále naplňovat svůj mandát udržování cenové stability prostřednictvím cílování inflace, které provádí od roku 1998.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB


Související odkazy: