ČNB vydala Zprávu o inflaci I/2017

  • Nová prognóza je založena na předpokladu stability tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu koruny jako nástroje měnové politiky do poloviny roku 2017. Poté je s prognózou konzistentní nárůst tržních úrokových sazeb.
  • Inflace se podle prognózy dále zvýší do horní poloviny tolerančního pásma cíle a na horizontu měnové politiky se bude k cíli navracet shora. K udržitelnému plnění dvouprocentního inflačního cíle i do budoucna, tedy i po předpokládaném návratu do standardního režimu měnové politiky, dle nové prognózy dojde počínaje zhruba polovinou roku 2017.
  • Růst české ekonomiky ve třetím čtvrtletí loňského roku dále zvolnil. Za celý rok 2016 podle prognózy dosáhl 2,4 %. Důvodem tohoto zvolnění byl zejména dočasný pokles vládních i podnikových investic financovaných z fondů Evropské unie. V příštích dvou letech se tempo růstu zvýší na necelá 3 %.
  • Pokračující ekonomický růst povede k dalšímu zvýšení dynamiky mezd. Míra nezaměstnanosti bude klesat již jen lehce.
  • Bankovní rada vyhodnotila rizika prognózy inflace na horizontu měnové politiky jako vyrovnaná.
  • Bankovní rada znovu konstatovala, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než ve druhém čtvrtletí letošního roku. Bankovní rada přitom i nadále vidí jako pravděpodobné ukončení závazku okolo poloviny roku 2017.

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 9. února 2017 schválila letošní první Zprávu o inflaci. Tato zpráva je jednou ze základních součástí komunikace centrální banky s veřejností v režimu cílování inflace. Stěžejní částí Zprávy o inflaci je popis čtvrtletní makroekonomické prognózy ČNB. Ta představuje klíčový vstup pro rozhodování o měnové politice. Smyslem zveřejňování prognózy a jejích předpokladů je činit měnovou politiku co nejvíce transparentní, srozumitelnou, předvídatelnou, a proto důvěryhodnou. Zprávu o inflaci předkládá ČNB dvakrát ročně k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Domácí inflace v závěru loňského roku výrazně zrychlila a vrátila se k cíli. Na zvýšení inflace se podílelo oživení růstu cen potravin, odeznění meziročního poklesu cen pohonných hmot a zvýšení jádrové inflace, tedy takzvané korigované inflace bez pohonných hmot, v jejímž vývoji se odrážel zejména růst domácí ekonomiky a mezd. Podle prognózy se inflace dále zvýší do horní poloviny tolerančního pásma cíle a na horizontu měnové politiky, tedy v prvním pololetí roku 2018, se bude k cíli navracet shora. Počínaje zhruba polovinou roku 2017 dojde podle nové prognózy ke splnění podmínek pro udržitelné plnění inflačního cíle i do budoucna, tedy i po předpokládaném návratu do standardního režimu měnové politiky.

Měnověpolitická inflace, tedy inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, se bude od celkové inflace odchylovat jen nevýrazně.

Růst české ekonomiky ve třetím čtvrtletí loňského roku dále zvolnil a za celý rok 2016 podle prognózy dosáhl 2,4 %. Důvodem byl zejména dočasný pokles vládních i podnikových investic spolufinancovaných z fondů Evropské unie. V příštích dvou letech se tempo růstu zvýší na necelá 3 %. Ekonomiku budou podporovat pokračující zvyšování zahraniční poptávky, postupné obnovování růstu vládních investic a nadále uvolněné měnové podmínky. Ty se ale po předpokládaném ukončení kurzového závazku v polovině letošního roku začnou posouvat k neutrálnímu působení. Pokračující ekonomický růst povede k dalšímu zvýšení dynamiky mezd. Míra nezaměstnanosti bude klesat již jen lehce.

Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do poloviny roku 2017. Po opuštění kurzového závazku je s prognózou konzistentní nárůst tržních úrokových sazeb.

Bankovní rada vyhodnotila rizika prognózy na horizontu měnové politiky jako vyrovnaná. Hlavní nejistotou je vývoj kurzu koruny po opuštění kurzového závazku, který může krátkodobě kolísat oběma směry. ČNB bude připravena případné nadměrné kurzové výkyvy po ukončení kurzového závazku zmírňovat svými nástroji.

Potřeba udržovat uvolněné měnové podmínky přetrvává. Bankovní rada proto znovu konstatovala, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než ve druhém čtvrtletí 2017. Bankovní rada přitom i nadále vidí jako pravděpodobné ukončení závazku okolo poloviny roku 2017.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB