ČNB upravuje sazby rezervy ke krytí systémového rizika u domácích systémově významných bank

ČNB přezkoumala systémovou významnost domácích bank a s účinností od 1. ledna 2017 stanovila pěti systémově nejvýznamnějším bankám následující sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika (KSR): pro Českou spořitelnu, ČSOB a Komerční banku ve výši 3 %, Unicredit Bank ve výši 2 % a pro Raiffeisenbank ve výši 1 %.

ČNB stanovuje sazbu KSR systémově nejvýznamnějším bankám od roku 2014. Na základě zjištěné hodnoty systémové významnosti ke konci roku 2015 a vyhodnocení dalších okolností dospěla ČNB k závěru, že sazba České spořitelny a ČSOB ve výši 3 % se nemění, zvyšuje se Komerční bance z 2,5 % na 3 % a UniCredit Bank z 1 % na 2 %. Nově se zavádí povinnost udržovat KSR ve výši 1 % pro Raiffeisenbank. Banky jsou povinny udržovat KSR v aktualizované výši od 1. ledna 2017, a to na individuálním i konsolidovaném základě. Sazby jsou uvedeny v procentech z celkového objemu rizikové expozice dané banky a musí být tvořeny kmenovým kapitálem banky (CET1).

Metodika pro stanovení míry systémové významnosti vychází z řady indikátorů popisujících čtyři klíčové parametry banky: velikost, složitost, nenahraditelnost pro ekonomiku a propojenost s dalšími finančními institucemi. ČNB poprvé s účinností od 1. listopadu 2014 určila sazbu ve výši 3 % pro Českou spořitelnu a ČSOB, sazbu ve výši 2,5 % pro Komerční banku a sazbu ve výši 1 % pro Unicredit Bank. Podle § 12r odst. 2 zákona o bankách je ČNB povinna alespoň jednou za dva roky přezkoumat důvody pro stanovení KSR. V souladu s tímto ustanovením proto ČNB nově posoudila míru systémové významnosti domácích bank podle údajů ke konci roku 2015, a to na základě stejné metodiky jako u předchozího vyhodnocení v roce 2014.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB