ČNB upravuje operace na podporu trhu zavedené v době krize

Bankovní rada České národní banky rozhodla upravit mimořádná měnová opatření k dodání likvidity bankám, která zavedla v říjnu 2008 na podporu domácího finančního trhu během globální finanční krize. V rámci schválených úprav zohledňujících aktuální podmínky na trhu budou tříměsíční repo operace na dodávání likvidity bankám zrušeny ke konci roku 2010. Dvoutýdenní dodávací repo operace se budou počínaje lednem 2011 konat v nižší frekvenci, a to jednou týdně.

Provádění dvoutýdenních dodávacích repo operací bankovní rada rozhodla prodloužit minimálně do konce roku 2011. Banky se dle průzkumu ČNB shodují na jejich účelnosti. Tyto repo operace byly dosud využívány ve velmi malých objemech, ale již samotná skutečnost, že je investoři a tvůrci trhu mohou využít, zvyšuje likviditu a zlepšuje fungování trhu se státními dluhopisy.
Stejně jako u repo operací bankovní rada zkrátila na 14 dní dobu trvání devizových swapů, které slouží k dodávání korunové likvidity z eura.

Výměna kolaterálu zůstává jedním z nástrojů ČNB s tím, že je dále považována za standardní operaci. Toto opatření ČNB plánovala zavést již před krizí, neboť řeší neefektivitu vypořádacích systémů pro cenné papíry a umožňuje bankám přístup k dostatečnému množství cenných papírů pro čerpání vnitrodenního úvěru.

"Opatření na podporu mezibankovního trhu zavedená v říjnu 2008 se osvědčila a v souladu s tehdejšími záměry pomohla stabilizovat trh se státními dluhopisy a zamezit tak případnému přenosu problémů na zahraničních finančních trzích do českého finančního sektoru,“ uvedl Kamil Janáček, člen bankovní rady, který dohlíží na činnost sekce bankovních obchodů ČNB.

"Od zavedení těchto mimořádných operací se podmínky na domácím trhu částečně zlepšily, což umožňuje úpravu jejich parametrů,“ dodal.

ČNB si ponechává možnost v reakci na tržní vývoj parametry dále měnit.

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB


Technické parametry mimořádných operací na podporu mezibankovního trhu se od ledna 2011 mění následovně:

Úprava dvoutýdenních dodávacích repo operací do 31.12.2010 od 1.1.2011
Frekvence vyhlašování repo operace: 2 x týdně (pondělí a pátek) 1 x týdně (pondělí)
Objednávky bank uspokojovány za fixní sazbu: 2T repo sazba + 10 bp 2T repo sazba + 10 bp

Poznámka: Zbývající parametry dodávacích repo operací zůstávají beze změn.

Úprava devizových swapů do 31.12.2010 od 1.1.2011
Maximální doba splatnosti: 3 měsíce 2 týdny
Uplatňované snížení kurzu (tzv. haircut): 10 % 5 %

Poznámka: Devizové swapy jsou prováděny na základě požadavku konkrétní banky na dodání korunové likvidity za eura, kurz je pro účely swapu snížen o 5 % s cílem eliminovat kurzové riziko. Ostatní parametry (např. vypořádání systémem delivery after delivery) zůstávají beze změn.

Výměna kolaterálu (nově standardní operace):

ČNB na požádání vyměňuje kolaterál vypořádávaný v Centrálním depozitáři cenných papírů za kolaterál vypořádávaný v Systému krátkodobých dluhopisů. Cílem je poskytnout bankám dostatek cenných papírů např. pro čerpání vnitrodenního úvěru. Výměnu kolaterálu nepovažuje ČNB za klasickou měnovou operaci, ale spíše za operaci technického charakteru, jejímž cílem je odstranění nefunkčnosti vypořádání v Centrálním depozitáři pro účely čerpání vnitrodenního úvěru.


Informace o zavedení mimořádných dodávacích repo operací z října 2008 a jejich úpravě v listopadu 2008