ČNB stanovila sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 0,5 %

Bankovní rada České národní banky rozhodla stanovit sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro expozice umístěné v České republice na úrovni 0,5 %. Banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníci s cennými papíry mají povinnost tuto sazbu používat od 1. ledna 2017. Současná sazba proticyklické kapitálové rezervy je nulová.

Důvodem prvního zavedení této rezervy na vyšší než nulové úrovni je výraznější oživení úvěrů, při kterém se začínají vytvářet podmínky pro vznik systémového rizika,“ uvedl viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík.

ČNB s ohledem na potřeby kapitálového plánování úvěrových institucí v Opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy IV/2015 upozornila, že v případě dalšího zrychlování úvěrové dynamiky, uvolňování úvěrových standardů a růstu investičního optimismu bude připravena sazbu proticyklické kapitálové rezervy v příštím období dále zvyšovat.

O novém nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy rozhodla bankovní rada ČNB na svém zasedání 3. prosince 2015. Bližší informace k proticyklické kapitálové rezervě i příslušné Opatření obecné povahy lze nalézt na stránkách ČNB:
/cs/financni-stabilita/makroobezretnostni-politika/proticyklicka-kapitalova-rezerva/

Tomáš Zimmermann
mluvčí ČNB