ČNB snižuje úrokové sazby na historické minimum

Snížení repo sazby a lombardní sazby o 25 bazických bodů: Repo sazba 0,75 %, lombardní sazba 1,75 %. Diskontní sazba ponechána na 0,25 %.

Bankovní rada ČNB rozhodla na svém dnešním jednání snížit klíčovou dvoutýdenní repo sazbu o 25 bazických bodů na nové historické minimum 0,75 %. Lombardní sazba byla rovněž snížena o 25 bazických bodů na 1,75 %. Diskontní sazba byla ponechána na 0,25 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od pátku 7. 5. 2010.

Naposledy ČNB uvolnila měnovou politiku 16.12.2009, kdy byla dvoutýdenní repo sazba snížena o 25 bazických bodů na 1,00 %.

Bankovní radu vedla k rozhodnutí ponechat diskontní sazbu beze změny skutečnost, že v mnoha právních předpisech se v sankčních a podobných ustanoveních vyskytuje násobek diskontní sazby jako základ při výpočtu penále, pokut, sankčních poplatků apod. ČNB považovala za odůvodněné z hlediska ducha zákona, aby v těchto případech zůstala výše uvedených sankčních částek vyšší než nulová.

Tímto rozhodnutím se snížilo rozpětí mezi diskontní sazbou a repo sazbou na 0,50 procentního bodu z obvyklého 1 procentního bodu (diskontní sazba byla ponechána beze změny i při snížení repo sazby o 25 bazických bodů v prosinci 2009). Rozpětí repo sazba – lombardní sazba setrvalo na úrovni 1 procentní bod.

Historii nastavení měnověpolitických nástrojů a záznamy z jednání bankovní rady najdete na adresách:

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/#mp_nastroje

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/br_zapisy_z_jednani/

Diskontní sazba: měnověpolitická úroková sazba, která zpravidla představuje dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. ČNB ji využívá k úročení přebytečné likvidity, kterou banky u ČNB uloží přes noc v rámci tzv. depozitní facility.

Lombardní sazba: měnověpolitická úroková sazba, která představuje horní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. ČNB ji využívá k úročení likvidity, kterou poskytne přes noc bankám v rámci tzv. zápůjční facility.

Repo sazba: základní měnověpolitická úroková sazba ČNB, kterou je úročena nadbytečná likvidita komerčních bank stahovaná ČNB prostřednictvím tzv. dvoutýdenních repo tendrů.

Marek Petruš
mluvčí ČNB