ČNB snižuje úrokové sazby

Snížení 2T repo sazby a lombardní sazby o 25 bazických bodů: 2T repo sazba 1,00 %, lombardní sazba 2,00 %. Diskontní sazba ponechána na 0,25 %.

Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání rozhodla snížit dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 25 bazických bodů na 1,00 %. Lombardní sazba byla rovněž snížena o 25 bazických bodů na 2,00 %. Diskontní sazba byla ponechána na 0,25 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 17. 12. 2009.

Historie nastavení měnověpolitických nástrojů a záznamy z jednání bankovní rady najdete na adresách
http://www.cnb.cz/cs/menova-politika/mp-nastroje/#mp_nastroje
http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/br_zapisy_z_jednani/

Diskontní sazba: měnověpolitická úroková sazba, která zpravidla představuje dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. ČNB ji využívá k úročení přebytečné likvidity, kterou banky u ČNB uloží přes noc v rámci tzv. depozitní facility.

Lombardní sazba: měnověpolitická úroková sazba, která představuje horní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. ČNB ji využívá k úročení likvidity, kterou poskytne přes noc bankám v rámci tzv. zápůjční facility.

Repo sazba: základní měnověpolitická úroková sazba ČNB, kterou je úročena nadbytečná likvidita komerčních bank stahovaná ČNB prostřednictvím tzv. dvoutýdenních repo tendrů.

Marek Petruš, mluvčí ČNB