ČNB ponechává sazbu proticyklické kapitálové rezervy ve výši 1,5 %

Bankovní rada České národní banky rozhodla o ponechání sazby proticyklické kapitálové rezervy pro expozice umístěné v České republice na úrovni 1,5 %.

O ponechání sazby ve stávající výši rozhodla bankovní rada na svém zasedání 30. srpna 2018. ČNB tuto sazbu využila poprvé na konci roku 2015, kdy ji s platností od 1. ledna 2017 stanovila na 0,5 %. V květnu 2017 pak rozhodla o zvýšení sazby na 1,0 %, a to od 1. července 2018 a v prosinci 2017 došlo k dalšímu zvýšení sazby na 1,25 % s platností od 1. ledna 2019. K poslední změně sazby došlo 17. května 2018, kdy bankovní rada sazbu zvýšila na 1,5 % s platností od 1. července 2019.

Proticyklická kapitálová rezerva byla zavedena jako důležitý nástroj makroobezřetnostní politiky v rámci Evropské unie v roce 2014. Tuto rezervu mají povinné instituce vytvářet na základě pokynů regulátora v období nadměrného růstu úvěrů. Ten obvykle zvyšuje finanční nerovnováhy a vede k růstu systémového rizika. Naopak v období poklesu ekonomické aktivity, doprovázeného rostoucími ztrátami z úvěrů, by měla být tato rezerva „rozpouštěna“, aby nefinanční podniky a domácnosti měly nadále přístup k úvěrům bez nadměrně zpřísněných podmínek.

Bližší informace k tomuto rozhodnutí jsou uvedeny v Opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy III/2018.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB