ČNB ponechává sazbu proticyklické kapitálové rezervy ve výši 0,50 %

Bankovní rada České národní banky dnes rozhodla o ponechání sazby proticyklické kapitálové rezervy pro expozice umístěné v České republice na úrovni 0,50 %.

ČNB stanovila tuto sazbu poprvé na nenulové úrovni na konci roku 2015. K poslední změně sazby došlo 18. června 2020, kdy bankovní rada sazbu snížila na 0,50 % s platností od 1. července 2020.

Proticyklická kapitálová rezerva byla zavedena jako důležitý nástroj makroobezřetnostní politiky v rámci Evropské unie v roce 2014. Tuto rezervu mají povinné instituce vytvářet na základě pokynů regulátora v období nadměrného růstu úvěrů. Ten obvykle zvyšuje finanční nerovnováhy a vede k růstu systémového rizika. Naopak v období poklesu ekonomické aktivity, doprovázeného rostoucími ztrátami z úvěrů, by měla být tato rezerva „rozpouštěna“, aby nefinanční podniky a domácnosti měly nadále přístup k úvěrům bez nadměrně zpřísněných podmínek.

Bližší informace k tomuto rozhodnutí naleznete v Opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy III/2020, které bude zveřejněno 28. srpna 2020.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB