ČNB ponechává sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 2,5 %

Bankovní rada České národní banky dnes rozhodla o ponechání sazby proticyklické kapitálové rezervy pro expozice umístěné v České republice na úrovni 2,5 %.

Bankovní rada při svém rozhodnutí vzala v úvahu současnou pozici české ekonomiky ve finančním cyklu, rozsah naakumulovaných úvěrových rizik v bilanci bankovního sektoru a vývoj jeho zranitelnosti. Zároveň přihlédla k přetrvávajícím nejistotám ohledně dalšího geopolitického a ekonomického vývoje, které vytvářejí potenciál pro zvýšenou a rychlejší materializaci cyklických rizik nahromaděných ve finančním systému.

Proticyklická kapitálová rezerva byla zavedena jako důležitý nástroj makroobezřetnostní politiky v rámci Evropské unie v roce 2014. Tuto rezervu mají povinné instituce vytvářet na základě pokynů regulátora v období nadměrného růstu úvěrů. Ten obvykle zvyšuje finanční nerovnováhy a vede k růstu systémového rizika. Naopak v období poklesu ekonomické aktivity, doprovázeného rostoucími ztrátami z úvěrů, by měla být tato rezerva „rozpouštěna“, aby nefinančním podnikům a domácnostem byl zachován přístup k úvěrům bez nadměrně zpřísněných podmínek.

Bližší informace k tomuto rozhodnutí, včetně odůvodnění, naleznete v Opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy I/2023, které bude zveřejněno 10. března 2023.[1] Bankovní rada v této souvislosti rovněž rozhodla, že odůvodnění rozhodnutí o ponechání sazby proticyklické kapitálové rezervy na nezměněné úrovni bude ČNB od června 2023 zveřejňovat prostřednictvím úředního sdělení.

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB


[1] POZNÁMKY PRO NOVINÁŘE: