ČNB oceněna za kampaň na podporu finanční a ekonomické gramotnosti

ČNB získala první místo v oborové soutěži Zlatý středník v kategorii „Veřejný sektor a politická komunikace“ za komunikační kampaň na podporu finanční a ekonomické gramotnosti. Jejím středobodem byla vzdělávací prezentace s názvem Osobní finance určená pro žáky, studenty a učitele, jejímiž autory jsou manželé Luboš a Zlata Komárkovi z ČNB. Kampaň zrealizovala agentura Symbio.

„Děkujeme agentuře Symbio za skvělou spolupráci při realizaci kampaně na podporu našich aktivit na poli finanční a ekonomické gramotnosti. Speciální webová stránka umístěná na portálu Seznam.cz představila výukové podklady ČNB účinnou a interaktivní formou učitelům, jejich žákům a studentům. Těší nás, že svým zpracováním a informacemi, které tato stránka nabízí, oslovila nejen je, ale dokonce i širokou veřejnost,“ uvedla ředitelka odboru komunikace ČNB Markéta Fišerová.

Cílem kampaně, která trvala od března do června letošního roku, bylo představit ČNB zejména učitelům jako aktivního a relevantního partnera pro vzdělávání dětí v oblasti finanční gramotnosti. Hlavním sdělením kampaně bylo, že výuka finanční gramotnosti je zásadní právě ve věku, ve kterém se žáci a středoškoláci nacházejí, a že díky materiálům ČNB mohou učitelé či rodiče dosáhnout s relativně malým úsilím výrazného zlepšení úrovně finanční gramotnosti dětí.

„Projekt finanční gramotnosti nás svým nad očekávání dobrým výsledkem potěšil. Oslovit učitele a rodiče se i díky spolupráci se Seznam Native týmem podařilo velmi efektivně a se střídmým rozpočtem. To dokládají také počty stažených prezentací a metodiky. Jsme rádi, že interaktivně zpracovaný obsah zaujal i porotu a děkujeme za další skvělý a důležitý projekt ČNB. Na takových projektech je vždy radost pracovat,“  hodnotí  Petr Šupolík, Performance & Media Strategist ze společnosti Symbio.

O soutěži

Zlatý středník je česko-slovenská profesní soutěž hodnotící firemní interní a externí média a nejlepší komunikační projekty vznikající jak v České republice, tak na Slovensku. Soutěž každoročně pořádá oborová organizace PR Klub sdružující více než 270 profesionálů z oblasti public relations a komunikace. Do finále 19. ročníku (externí odkaz) soutěže, které se konalo 2. září 2021 v hotelu Vienna House Diplomat Prague v Praze, se dostalo 169 projektů v 28 hlavních a oborových kategoriích, a to z celkem 490 přihlášek. Hodnotilo je celkem 14 porot složených z téměř stovky porotců z řad expertů na jednotlivé komunikační disciplíny.

Výukovou prezentací nekončíme

ČNB se finanční a ekonomické gramotnosti věnuje dlouhodobě, protože si uvědomuje, jak je důležité mít na své straně finančně vzdělaného občana. Jako další součást „balíčku“ pro učitele vzniká zcela nová série vzdělávacích videí s hlavním protagonistou v podobě člena bankovní rady Aleše Michla. Jejich témata vycházejí z www.penizenauteku.cz (externí odkaz) – věnují se tedy jednotlivým životním událostem a budou vhodně upravena pro cílovou skupinu ZŠ a SŠ. Na jaře roku 2022 ČNB plánuje otevřít Návštěvnické centrum ČNB, které zájemce seznámí s tím, jakou roli má centrální banka v dnešním světě a jaké činnosti vykonává.

Odbor komunikace ČNB


ČNB oceněna za kampaň na podporu finanční a ekonomické gramotnosti