Vydání publikace Zpráva o měnové politice – kapitola Rozhodnutí, aktuální výhled a jeho rizika a boxy

léto 2023

Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k přímému cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností. Jedním ze základních prvků této komunikace je vydávání čtvrtletní Zprávy o měnové politice.

S týdenním předstihem zveřejňuje Česká národní banka úvodní kapitolu Zprávy o měnové politice „Rozhodnutí, aktuální výhled a jeho rizika”, boxy a tabulku klíčových makroindikátorů.

Podrobnosti: https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/zpravy-o-menove-politice/

Čas zveřejnění: 9.00