Úrokové sazby měnových finančních institucí v ČR

za duben 2023

Úrokové sazby měnových finančních institucí představují průměrné sazby z korunových vkladů a úvěrů přijatých/poskytnutých bankami od klientů/klientům.

https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/harm_stat_data/#B

Čas zveřejnění: 10.00