Statistika platebního styku

za 2019

Statistika platebního styku obsahuje zejména informace o platebních kartách, počtech účtů, terminálech, odeslaných platbách dle druhu platební služby a platbách podle typu terminálu. Hlavním účelem statistiky platebního styku je poskytnutí relevantních údajů, které slouží pro makroekonomické analýzy, pro dohledové účely či k určení trendů v platbách.

Metodika statistiky platebního styku je sladěna s požadavky Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1409/2013 (ECB/2013/43). Skutečný soubor zpravodajských jednotek tvoří kromě měnových finančních institucí také platební instituce a instituce elektronických peněz. Pro ostatní subjekty, které mají povinnost tato data předkládat, je aplikována výjimka z vykazování podle Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1409/2013 (ECB/2013/43) a data za tyto subjekty jsou do statistiky dopočítávána.

Data: http://www.cnb.cz/cnb/stat.STAT_DATA_ARAD.link_to_arad?p_kod=SPS&p_lang=CS

Čas zveřejnění: 10:00