Statistika měnového vývoje v ČR

k 30. 6. 2023

Statistika měnového vývoje v ČR obsahuje harmonizované časové řady rozvahové statistiky měnových finančních institucí.

Data: https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/harm_stat_data/

Čas zveřejnění: 10.00