Seznam měnových finančních institucí v ČR

k 28. 2. 2023

Měnové finanční instituce (MFI) zahrnují centrální banku, rezidentské banky a všechny ostatní rezidentské finanční instituce, předmětem jejichž činnosti je přijímat vklady a/nebo prostředky velmi podobné vkladům od jiných subjektů než měnových finančních institucí a na vlastní účet (přinejmenším v ekonomickém smyslu) poskytovat úvěry a/nebo investovat do cenných papírů.

Evropský systém centrálních bank (ESCB) ustanovil postupy průběžného sledování, ověřování a aktualizace seznamu institucí, které tvoří sektor MFI. Cílem je zajištění aktuálního, přesného, maximálně stejnorodého a dostatečně stabilního seznamu pro vykazování rozvahové statistiky pro účely měnových analýz. Seznam MFI nezahrnuje pouze země Eurozóny, ale i členské státy Evropské unie, které nejsou členy měnové unie. Seznam je pravidelně aktualizován na webových stránkách (http://www.ecb.int) pod heslem "Monetary Financial Institutions" ("List of MFIs")

Data: https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/seznamy-instituci-pro-potreby-menove-a-financni-statistiky/seznam-mfi/

Čas zveřejnění: 10.00