Seznam institucí relevantních pro statistiku platebního styku

k 30. 6. 2024

Pro účely finanční statistiky se institucemi relevantními pro statistiku platebního styku (PSRI) rozumí kromě centrální banky, obchodních bank, spořitelních a úvěrních družstev (viz seznam MFI) také platební instituce, instituce elektronických peněz, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu.

Evropský systém centrálních bank (ESCB) stanovil postupy průběžného sledování, ověřování a aktualizace seznamu institucí, které tvoří sektor PSRI. Cílem je zajištění aktuální, přesné a dostatečně stabilní statistiky za tento sektor pro uspokojení potřeby pravidelných i ad hoc analýz, pro sledování vývoje platebních trhů v členských státech i pro podporu plynulého fungování platebních systémů.

Seznam PSRI nezahrnuje pouze země Eurozóny, ale i členské státy Evropské unie, které nejsou členy měnové unie. Seznam je ročně aktualizován na webových stránkách Evropské centrální banky (www.ecb.europa.eu) pod heslem ' Payment statistics relevant institutions‘' ('List of PSRIs').

Data: https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/seznamy-instituci-pro-potreby-menove-a-financni-statistiky/seznam-psris/

Čas zveřejnění: 10.00