Písemný záznam z jednání bankovní rady o finanční stabilitě

ze dne 15. září 2022

Bankovní rada jedná o otázkách finanční stability čtyřikrát ročně, výjimečně též na mimořádných zasedáních. Písemný záznam jednání odrážející diskusi členů bankovní rady je zveřejněn obvykle s odstupem 15 dnů.

Podrobnosti: https://www.cnb.cz/cs/financni-stabilita/rozhodnuti-bankovni-rady-cnb/