Měnová statistika (statistická publikace)

k 31. 12. 2024

Publikace obsahuje vybrané ekonomické indikátory České republiky produkované v rámci měnové statistiky ČNB.

Tabulky 1 a 2 porovnávají základní úrokové sazby ČNB a finančních trhů v ČR s obdobnými sazbami v eurozóně. Tabulky 3 až 9 jsou věnovány ukazatelům měnového vývoje, tj. měnovým agregátům a jejich protipoložkám, v různých pohledech a členěních. Kromě hlavních komponent M3 se soustředí na stavy, transakce a míry růstu i dalších položek jakou jsou zahraniční aktiva/pasiva nebo úvěrové agregáty. Tabulky 10 a 11 doplňují předchozí údaje měnových finančních institucí o cenové informace, tj. výši úrokových sazeb přijatých vkladů a poskytnutých úvěrů. Tabulky 12 až 14 jsou zaměřeny na další finanční instituce působící ve finančním zprostředkování. Tabulka 12 uvádí rozvahu fondů kolektivního investování, Tabulka 13 rozvahu zprostředkovatelů financování aktiv a Tabulka 14 podrobnější strukturu jimi poskytovaných spotřebitelských a jiných úvěrů.

Tabulky jsou vždy doplněny o stručný statistický komentář hlavních vývojových změn a tendencí. Součástí je i slovník pojmů a technické poznámky. Publikace bývá nepravidelně rozšířena o tématické přílohy, které se podrobněji věnují vybraným metodickým problémům, použitým statistickým metodám, jednorázově publikovaným údajům apod.

Data: https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/publikace-menove-statistiky/

Čas zveřejnění: 10.00