Harmonizovaný měnový přehled

k 31. 10. 2021

Měnový přehled je souhrnnou statistickou bilancí měnových finančních institucí (MFI), která poskytuje uživatelům základní přehled o pozici sektoru MFI vůči ostatním rezidentským a nerezidentským sektorům.

Data: https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/narodni_stat_data/mp.htm

Čas zveřejnění: 10:00