Zveřejnění interních protokolů z roku 2016

Česká národní banka zveřejnila podrobné protokoly ze všech osmi měnověpolitických jednání bankovní rady konaných v roce 2016 a související podklady pro její tehdejší rozhodování (Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji, Měnověpolitické doporučení pro Situační zprávu, Stanovisko poradce).

Zveřejněné protokoly z předchozích let najdete v sekci Měnová politika na stránce Rozhodnutí bankovní rady.