SDAT – nový sběrný systém ČNB

Dne 4. listopadu 2019 byl uveden do provozu nový informační systém České národní banky SDAT. Systém je určen pro příjem a zpracování dat statistického a dohledového výkaznictví České národní banky a nahradí stávající informační systém MtS-ISL-SUD-SDNS, který je v provozu od roku 1998 a nevyhovuje již současným potřebám.

Prostřednictvím nového systému budou plnit svou zákonnou vykazovací povinnost subjekty finančního trhu, kterých je aktuálně 1725. Výkaznictví České národní banky je členěno do 19 oblastí a zahrnuje 326 výkazů. Počínaje datem spuštění systému SDAT do provozu bude zahájen postupný přechod jednotlivých oblastí výkaznictví ČNB ze starého do nového systému. Podle harmonogramu vytvořeného ve spolupráci s oborovými asociacemi finančního trhu bude přechod ukončen v červnu 2021. Po tuto dobu bude provozován souběh obou systémů, přičemž postupně bude docházet k útlumu provozu starého systému až k jeho konečnému odstavení.

Nový systém SDAT byl budován jako systém nástupnický, tzn., že se z důvodu udržení kontinuity nemění principy, které se v minulosti osvědčily. Nový systém rozvíjí a doplňuje původní funkcionality tak, aby byly v souladu s novými podmínkami. Jedním z hlavních cílů, kromě modernizace použitých informačních technologií a zvýšení „propustnosti“ systému, byla schopnost napojení nového systému na formáty vykazovacích rámců evropských dohledových agentur bank, kapitálových trhů a pojišťoven.

Veřejná část systému SDAT, která je bez omezení dostupná na adrese https://sdat.cnb.cz/sdat_ext/, umožňuje všem návštěvníkům získat prostřednictvím položky menu „Metodické informace“ rámcový i detailní přehled o celém výkaznictví České národní banky, včetně aktuální vykazovací povinnosti jednotlivých typů vykazujících osob.