PSM 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 664 kB)

PSM k 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena – technická příprava platidla

Česká národní banka připravila na roky 2011 až 2015 novou řadu pamětních stříbrných pětisetkorun s tématem významných českých kulturních osobností. První mince z cyklu je věnována 200. výročí narození spisovatele Karla Jaromíra Erbena. Soutěž byla vyhlášena v listopadu 2009 a bylo v ní vyzváno šest autorů portrétních mincí (pan Vojtěch Dostál, DiS., akademický sochař Zbyněk Fojtů, akademický sochař Jiří Harcuba, Mgr. Petr Horák, akademický sochař Ivan Řehák a akademický sochař Jiří Věneček). Možnost účastnit se soutěže byla dána i ostatním výtvarníkům, avšak již bez nároku na vyzývací odměnu. Uzávěrka soutěže se uskutečnila dne 15. ledna 2010. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a výtvarníkům, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, jsou soutěžní podmínky zasílány přímo.

Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 26. ledna 2010. Odborným poradcem byl doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Soutěže se zúčastnilo všech šest vyzvaných autorů a osm dalších výtvarníků, kteří využili možnost se rovněž do soutěže přihlásit. Jeden návrh byl pro nesplnění technických podmínek soutěže vyřazen z dalšího hodnocení. Ostatní návrhy hodnotila komise v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole byl vyřazen jeden návrh pro nepříliš zdařilou modelaci portrétu Karla Jaromíra Erbena. Dalších 12 návrhů, které byly podle mínění komise na stejné výtvarné úrovni, bylo oceněno ve druhém kole.

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které byly podle členů komise výtvarně nejzdařilejší, měly nejkvalitnější portréty a celkově nejlépe vystihovaly zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh pana Jaroslava Bejvla za vynikající pojetí romantizujícího portrétu Karla Jaromíra Erbena a sochařsky velmi dobře převedenou grafiku Jana Zrzavého na lícní straně.

Druhou cenu obdržel návrh akademického sochaře Petra Horáka za zdařilou kompozici obou stran mince s použitím motivu mateřídoušky odkazující k Erbenově sbírce Kytice. Třetí cena byla udělena návrhu akademického sochaře Jiřího Věnečka za klasicky sochařsky vyřešený portrét z tříčtvrtečního pohledu a celkově vyrovnanou kompozici. Komise dále udělila sníženou třetí cenu návrhu akademické sochařky Majky Wichnerové za vynikajícím způsobem řešenou lícní stranu, jak typem písma tak i celkovou kompozicí.

Bankovní rada na svém zasedání dne 25. února 2010 podpořila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu pana Jaroslava Bejvla.

Vzhledem ke skutečnosti, že se České národní bance nepodařilo získat souhlas držitelů autorských práv ke kresbě Jana Zrzavého zobrazené na lícní straně vítězného návrhu, byl požádán pan Jaroslav Bejvl o vyhotovení nového návrhu lícní strany mince. Komise pro posuzování návrhů na české peníze novou lícní stranu dne 23. ledna 2011 schválila a doporučila k realizaci.

Bankovní rada rozhodovala o podobě nové lícní strany mince dne 17. února 2011. Potvrdila stanovisko komise a pro realizaci schválila nový návrh Jaroslava Bejvla. Vydání mince je naplánováno na 2. listopadu 2011.