ZM Kulturní památka Ševčinský důl Příbram – Březové Hory – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky

ZM Kulturní památka Ševčinský důl Příbram – Březové Hory – technická příprava platidla

Na umělecký návrh zlaté mince o 2500 Kč Ševčinský důl Příbram - Březové hory z cyklu Kulturní památky technického dědictví byla vyhlášena celostátní neomezena anonymní soutěž v říjnu 2005 s  uzávěrkou 17. března 2006. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Soutěže na zlatou minci se zúčastnilo 37 výtvarníků, kteří předložili celkem 55 sádrových návrhů mince. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila návrhy dne 21. února 2005 v České národní bance za přítomnosti odborného poradce Dipl. Ing. Dr. Karla Zeithammera z Národního technického muzea v Praze.

Do hodnocení byly zařazeny všechny zaslané návrhy. Komise pro posuzování návrhů na české peníze  je hodnotila v rámci tří soutěžních kol. V I. kole bylo vyřazeno 37 návrhů, a to pro výtvarné, tematické nebo technické nedostatky a zejména pro nedostatečně zvládnuté vystižení těžní věže či budovy nebo námětovou chudost. Ve druhém kole získalo 13 tematicky i výtvarně lépe zvládnutých návrhů základní odměnu a dva návrhy byly za vynikající sochařské ztvárnění oceněny odměnou zvýšenou.

Do III. kola postoupily tři návrhy, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci komise přiznala návrhu pana Luboše Charváta, u kterého ocenila zejména za dokonalé vyjádření námětu i doby, maximální vyjádření symbolů týkajících se hornictví, vynikající soulad stran a výborné celkové pojetí návrhu. Komise dále udělila dvě snížené druhé ceny. První z nich obdržel návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za velmi detailní provedení reliéfu a věrné vystižení architektury a technického vybavení dolu. Druhá byla udělena návrhu akademické sochařky Majky Wichnerové za celkové i výtvarné elegantní řešení, současnou stylizaci reliéfu, originální kompozici a dokonalý soulad stran.

Bankovní rada se na svém zasedání dne 13. dubna 2006 ztotožnila s názorem komise ztotožnila a schválila realizaci návrhu pana Luboše Charváta. Emise mince se předpokládá v druhém čtvrtletí roku 2007.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 21. 4. 2006