ZM Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky

ZM Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi – technická příprava platidla

Na umělecký návrh zlaté mince vodní mlýn ve Slupi byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v květnu 2006 s uzávěrkou 1. září 2006. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Soutěže na zlatou minci se zúčastnilo 20 výtvarníků, kteří předložili celkem 30 sádrových návrhů mince. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila návrhy dne 12. září 2006 v České národní bance za přítomnosti stálého odborného poradce pro cyklus zlatých mincí Dipl. Ing. Dr. Karla Zeithammera z Národního technického muzea v Praze.

Z hodnocení byl vyřazeny tři návrhy pro nesplnění soutěžních podmínek, ostatní sádrové modely komise hodnotila v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 18 návrhů, a to pro výtvarné nebo technické nedostatky a zejména pro nepříliš zdařilé vystižení technické památky. Ve druhém kole byly čtyři tematicky i výtvarně lépe zvládnuté návrhy oceněny odměnou základní a dva návrhy získaly odměnou zvýšenou.

Do třetího kola postoupily tři návrhy, které byly komisí posouzeny jako tematicky nejvýstižnější a po výtvarné stránce nejlepší. První cena a doporučení k realizaci byla udělena návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Komise ocenila vynikající vystižení technické památky, rovnováhu lícové a rubové strany, citlivě zpracovaný reliéf a velmi dobré vyplnění mincovní plochy. Druhou cenu obdržel návrh pana Františka Skrbka za čisté a elegantní zpracování technické památky. Třetí cenu udělila komise dalšímu návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů, u kterého opět ocenila výtvarně velmi zdařilé zobrazení technické památky, avšak konstatovala, že je lehce nesourodý na rubové straně.

Bankovní rada se na svém zasedání dne 5. října 2006 ztotožnila s názorem komise a schválila realizaci návrhu. Emise mince se předpokládá ve třetím čtvrtletí roku 2007.

 

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 12. 10. 2006