ZM Národní kulturní památka Klementinum – observatoř – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky

ZM Národní kulturní památka Klementinum – observatoř – technická příprava platidla

Na umělecký návrh zlaté 2500 Kč mince Národní kulturní památka Klementinum v Praze - observatoř z cyklu Kulturní památky technického dědictví byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v  květnu 2005 s uzávěrkou 9. září 2005. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Soutěž obeslalo 31 výtvarníků celkem 46 sádrovými návrhy, z nichž některé měly variantní lícní nebo rubovou stranu. Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 20. září 2005 za přítomnosti odborného  poradce pro cyklus zlatých mincí Kulturní památky technického dědictví dipl. ing. dr. Karla Zeithammera z Národního technického muzea.

Komise hodnotila podání v rámci tří soutěžních kol . V I. kole bylo vyřazeno 25 návrhů pro slabší výstižnost tématu nebo malou nápaditost námětu i pro výtvarné  nedostatky, jako je písmo, kompozice nebo modelace. Ve II. kole udělila komise 16 základních a dvě zvýšené odměny návrhům, které byly tematicky přesvědčivější a současně měly i požadovanou výtvarnou úroveň bez technických nedostatků. Zvýšené odměny byly uděleny za bohatě ztvárněné téma včetně výstižného vyjádření ducha baroka i za precizně technicky zpracovaný model.

 Do III. kola postoupily tři návrhy, které komise posoudila jako nejzajímavější, tematicky nejvýstižnější resp. výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci komise přiznala návrhu pana Josefa Oplištila za nejlépe vyjádřené zadání, které obsahuje jak barokní architekturu Astronomické věže, tak všechny její funkce - observatoř, meteorologická a chronologická měření a nápaditě využívá předepsané hodnoty mince, jíž stylizuje do podoby stupnice teploměru. Návrh rovněž moderním způsobem využívá barokních výtvarných prvků, jako jsou např. oblaka nebo paprsky. Druhou cenu získal návrh akademického sochaře Jiřího Harcuby za mimořádné výtvarné kvality rubové strany a jeho souladu se stranou lícní, třetí cenu obdržel další návrh pana Josefa Oplištila za vysokou výtvarnou úroveň a výstižnost tématu.

Bankovní rada České národní banky s doporučením komise souhlasila a návrh pana Josefa Oplištila schválila k realizaci. Emise zlaté mince se předpokládá  v září roku 2006. 


Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 24. 10. 2005