PSM ke 100. výročí narození Jarmily Novotné – technická příprava platidla

podmínky soutěže

PSM – Jarmila Novotná - technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné mince ke 100. výročí narození Jarmily Novotné byla vyhlášena v červenci 2006 celostátní neomezená anonymní soutěž s uzávěrkou 29. září 2006. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Zaslané návrhy hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 12. října 2006 v České národní bance. Odbornou poradkyní byla PhDr. Eva Paulová z Národního muzea - Českého muzea hudby. Komise hodnotila předložená podání pouze v prvním kole a z důvodu velmi nízkého počtu zaslaných návrhů a relativně nízké úrovně portrétů doporučila ukončení soutěže a navrhla její opakované vyhlášení. Vyhlášení soutěže proběhlo standardním způsobem a datum odevzdání nových návrhů bylo stanoveno na 1. prosince 2006. Hodnocení návrhů předložených v opakované soutěži proběhlo dne 12. prosince 2006 v České národní bance, opět za přítomnosti PhDr. Evy Paulové z Národního muzea - Českého muzea hudby. Vyhlášení opakované soutěže splnilo svůj účel, jelikož bylo předloženo celkem 43 návrhů od 27 výtvarníků.

Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila sádrové modely v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 32 návrhů, zejména pro nevýstižnost podoby Jarmily Novotné a pro výtvarné nebo technické nedostatky jako je kompozice, modelace či písmo. Ve druhém kole bylo oceněno sedm tematicky i výtvarně lépe zpracovaných návrhů.

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které komise označila za výtvarně nejzdařilejší a podle odborné poradkyně také nejlépe vystihující zadané téma. První místo a doporučení k realizaci přisoudila komise návrhu pana Vojtěcha Dostála za perfektní soulad lícní a rubové strany, originální a čisté řešení písma na lícní straně, krásně vyjádřenou podobu Jarmily Novotné a velmi kvalitní realistický reliéf. Druhou cenu obdržel návrh pana Josefa Oplištila za jemně provedený reliéf, kterému bylo možno vytknout pouze zpracování vlasů na rubové straně, a za velmi zdařilé patkové písmo. Třetí cena byla udělena návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby za celkově vysokou výtvarnou úroveň obou stran. Čtvrtý návrh obdržel zvýšenou odměnu.

Bankovní rada se na svém zasedání dne 4. ledna 2007 ztotožnila s názorem komise a schválila realizaci mince podle návrhu pana Vojtěcha Dostála, DiS. Emise mince se předpokládá ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007.

 

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 8.1.2007