PSM k 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu - technická příprava platidla

podmínky soutěže

PSM – 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu - technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné mince "Položení základního kamene Karlova mostu' byla vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž v únoru 2006 s uzávěrkou 26. května 2006. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Soutěže na pamětní stříbrnou minci se zúčastnilo 31 výtvarníků, kteří předložili celkem 57 sádrových návrhů mince. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila sádrové modely dne 6. června 2006 v České národní bance. Odborným poradcem byl Ing. Arch. Petr Chotěbor, specialista na gotickou architekturu, z Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.

Z hodnocení byl vyřazen jeden návrh pro nesplnění soutěžních podmínek, ostatní podání komise hodnotila v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 33 návrhů, a to pro výtvarné nebo technické nedostatky (nepříliš zdařilá modelace, kompozice či písmo) či nevýstižnost tématu. Ve druhém kole bylo oceněno 17 návrhů, které byly výtvarně zdařilejší a lépe odpovídající zadanému tématu.

Do třetího kola postoupily návrhy, které byly komisí posouzeny jako tematicky nejvýstižnější a po výtvarné stránce nejlepší, avšak žádný z nich nebyl bez úpravy vhodný k realizaci. Z tohoto důvodu komise rozhodla o vyhlášení užší soutěže, do které byly vybrány návrhy pana Vojtěcha Dostála, DiS, pana Ivana Eymana, ak. sochaře Jiřího Harcuby, ak. sochaře Ladislava Kozáka, pana Josefa Šafaříka a ak. sochaře Michala Vitanovského. Všichni autoři splnili podmínky komise a v zadaném termínu předložili upravené, případně nové sádrové modely. Komise hodnotila návrhy na svém zasedání dne 12. září a první cenu a doporučení k realizaci udělila návrhu pana Vojtěcha Dostála, DiS. Ve svém vyjádření komise konstatovala, že návrh splňoval všechny požadavky soutěže na oslavu výročí položení základního kamene Karlova mostu, jak z hlediska tematického, tak výtvarného, měl vynikající jednotu lícní a rubové strany, citlivě zakomponované prvky vztahující se k tématu a taktéž výbornou modelaci.

Bankovní rada se na svém zasedání dne 5. října 2006 s názorem komise neztotožnila a dala přednost návrhu pana Josefa Šafaříka, který nabízí originální a nehistorizující pohled na Karlův most. Emise mince se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2007.

 

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 12.10.2006