Upozornění na ražbu zaměnitelnou za minci České republiky

upozorneni_lenora_lic       upozorneni_lenora_rub

Česká národní banka upozorňuje, že se na numismatickém trhu vyskytla nemincovní ražba zaměnitelná za odražek mince, vydané Českou národní bankou 28. května 2013 s motivem dřevěného mostu v Lenoře v rámci cyklu „Mosty České republiky“.

Ražba je v nabídce popsána jako extrémně vzácná pamětní mince (nerealizovaný návrh) – stříbrný odražek 5 000 Kč z roku 2013. Tím, že pro její výrobu nebyla odstraněna nominální hodnota 5000 Kč, může vzbuzovat dojem, že se jedná o alternativní vzorový odražek či jinou zkušební ražbu české mince nebo dokonce o platnou minci České republiky v uvedené nominální hodnotě.

Česká národní banka upozorňuje, že se jedná o ražbu medailového charakteru, nejde o platnou minci ani autentický vzorový odražek či zkušební ražbu mince s motivem dřevěného mostu v Lenoře. Do etapy ražby byl doveden pouze vítězný návrh Mgr. Art. Miroslava Hrice, Art.D., zatímco zmíněná nemincovní ražba je provedena podle návrhu akademického sochaře Vladimíra Oppla, který soutěžil v neomezené anonymní soutěži na umělecký návrh této mince a získal odměnu v II. kole.