ZM Dřevěný most v Lenoře – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 2,2 MB)

ZM Dřevěný most v Lenoře – technická příprava platidla

Česká národní banka vyhlásila září 2011 celostátní neomezenou soutěž na pátou zlatou minci z cyklu „Mosty“, jejímž tématem byl dřevěný most v Lenoře. Soutěže se zúčastnilo 22 výtvarníků, kteří do soutěže předložili 36 návrhů. Předložené návrhy hodnotila dne 15. listopadu 2011 Komise pro posuzování návrhů na české peníze za přítomnosti stálé odborné poradkyně pro cyklus „Mosty“ Ing. arch. Evy Dvořákové z Národního památkového ústavu.
Hodnocení soutěže proběhlo v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 24 sádrových modelů, a to především z důvodu příliš technického pojetí zadaného tématu, které neodpovídalo charakteru dřevěného mostu v Lenoře, případně pro výtvarné nedostatky v kompozici, modelaci či písmu. Sedm návrhů, které byly výtvarně na vyšší úrovni a tematicky lépe odpovídaly zadanému tématu, získalo odměnu ve druhém kole.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, jejichž autoři podle mínění komise nejlépe zpracovali zadané téma a výtvarně byly nejlépe zpracované. První cenu získal návrh Mgr. Art. Miroslava Hrice, Art.D. pro výjimečně kvalitní ztvárnění vnitřku mostu a dokonalý soulad obou stran návrhu. Druhou cenu obdržel návrh MgA. Josefa Oplištila za vystižení funkce mostu při splavování dřeva a dobré kompoziční zpracování lícní i rubové strany návrhu. Třetí cenu komise udělila návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů pro kvalitní zpracování lícní strany. Návrhům MgA. Martina Daška a slečny Terezy Eisnerové komise udělila ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada rozhodovala o realizaci mince dne 8. prosince 2011 a podpořila realizaci mince podle návrhu Mgr. Art. Miroslava Hrice, Art.D. Emise mince je naplánována na květen 2013.