Jan Amos Komenský

"Šťasten národ, který má hojnost dobrých škol a dobrých knih a o vychování mládeže dobré předpisy nebo zvyky."
(Schola ludus)

kdo_je_kdo_komensky

Osobnost učitele národů, Jana Amose Komenského, byla pro 200 Kč bankovku vybrána proto, že tato bankovka je vydávána krátce poté, co celý svět oslavil 400. výročí jeho narození. Jan Amos Komenský se pravděpodobně narodil 28. března 1592 v obci Komňa u Nivnice na Moravě. Původně se jmenoval Jan Šegeš Nivnický. Jméno Amos – ve volném překladu "láskyplný" – přijal při svém vysvěcení na kněze evangelické českobratrské církve, příjmení Komenský po otci začal používat až později. Navštěvoval střední školu Jednoty bratrské v Přerově, kde se později stal učitelem a správcem. V Přerově působil rovněž jako kněz. Své vzdělání si rozšiřoval studiem v Herbornu a Heidelbergu. Později působil jako učitel a kněz ve Fulneku.

Po bitvě na Bílé Hoře byl pronásledován pro českobratrskou víru a skrýval se u přátel na Moravě. V r. 1628 byl nucen odejít do vyhnanství za hranice, nejprve do polského Lešna. V cizině strávil Komenský celý zbytek svého života. Pobýval v Polsku, Švédsku, Anglii a dalších zemích a stále snil o návratu do vlasti, kterého se však nikdy nedočkal. Zemřel v r. 1670 v Nizozemsku, kde je také pochován. Pro jeho činnost pedagogickou a literární si ho vážily všechny významné osobnosti tehdejší kultury a vědy, z nichž mnohé patřily k jeho osobním přátelům. Jeho práce byly již za jeho života překládány a vydávány v mnoha zemích. Většina jeho děl je výrazně nadčasová a má nám i dnes co říci. Velmi aktuální je jeho myšlenka o budoucím spojení všech zemí do Spojených států světových a o nutné spolupráci všech států a všech lidí na vybudování lepšího světa bez válek a nepřátelství. Připomeňme si na závěr jeho myšlenku ze spisu Unum necessarium z r. 1668: "My, celé pokolení lidské, jsme jedním potomstvem, jednou krví, jedním domem. Proto stejným právem jako část pomáhá celku, jako úd pomáhá všem ostatním údům těla, máme i my pomáhat jedni druhým."