50 Kč bankovka

index_obr_p50

Bankovka s nominální hodnotou 50 Kč je 64 mm široká a 134 mm dlouhá. Přípustná tolerance pro šířku i délku je i+ 1,5 mm.

Námět bankovky je věnován svaté Anežce České. Její portrét je umístěn v pravé části lícní strany bankovky. V levé polovině této strany jsou texty označující slovně hodnotu bankovky, emisní banku a jejího představitele včetně faksmile jeho podpisu a rok vydání bankovky. Na pozadí textů je motiv planoucího srdce se slzou uprostřed jako symbol obětavosti a lásky sv. Anežky, která celý svůj život zasvětila péči o nemocné a chudé.

Na rubové straně bankovky je hlavním motivem velké zdobené gotické písmeno "A" s korunkou, symbolizující královský původ sv. Anežky. Uvnitř písmene je nahoře portrét sv. Františka, jehož klášter sv. Anežka v Praze založila, dole portrét sv. Kláry, jejíž jméno nesl řád sester žijících v klášteře. Na pozadí písmene "A" je klenba kostela sv. Salvátora, který je součástí komplexu Anežského kláštera. S lícní stranou spojují rubovou stranu bankovky gotické ornamentální motivy v podtisku. Rubovou stranu doplňuje státní znak České republiky a označení bankovky sérií a pořadovým číslem ve dvojím provedení. Vodorovně umístěné pořadové číslo bankovky je složeno z číslic, jejichž velikost se směrem zleva doprava zvětšuje. V dolní kuponu je v barvě modročerné vytištěn grafický symbol v podobě stylizovaného srdce.

Na bankovce je uvedeno i jméno autora výtvarného návrhu (na lícní straně vlevo dole), jméno rytce (na lícní straně vpravo dole), název tiskárny (na rubu dole uprostřed) a označení držitele reprodukčních práv (rovněž na rubu, vlevo dole). Autorem ryteckého přepisu portrétu je Miloš Ondráček.