The Future Regulation of the Financial Market

Seminář pořádaný Českou národní bankou ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem a Bretton-Woodským výborem. 
Praha, Kongresové centrum ČNB, 15. a 16. listopadu