První sběratelské péefko věnovala ČNB Albínu Bráfovi

Aleš Michl (Mladá fronta DNES 19. 12. 2022 strana 8, rubrika Názory)

Jestřábi a holubice

V národní bance se vrátíme k tradiční konzervativní identitě. Logem počínaje, výroční zprávou nebo péefkem konče. Začali jsme právě od toho zdánlivě prachobyčejného péefka. Od letoška bude sběratelské. Dotváří kulturu, kterou jako nová bankovní rada chceme šířit.

V příštím roce oslaví ČNB třicet let své existence. Při svém vzniku, u kterého stál kolega guvernér Josef Tošovský, se přihlásila k tradicím a hodnotám centrálního bankovnictví z první poloviny 20. století. V pozadí jeho úspěchů a stejně tak i československého hospodářství té doby stály myšlenky předních národohospodářů, kteří od druhé poloviny 19. století formovali české a evropské ekonomické myšlení.

Proto jsme se rozhodli připomenout od letoška každý rok jméno jednoho z nich v novoročním pozdravu České národní banky. Letos je ústřední postavou sběratelského péefka ČNB ekonom Albín Bráf (1851–1912). Po studiích práv a soudní praxi se začal věnovat pedagogické činnosti, hlavně na Českoslovanské obchodní akademii. V roce 1890 se stal profesorem politické ekonomie na Právnické fakultě c. k. české Univerzity Karlo-Ferdinandovy v Praze. Na té pak působil až do své smrti. Bráf byl prvním vysokoškolským pedagogem, jenž vyučoval národní hospodářství v českém jazyce, pro který také navrhl základní ekonomické pojmy. Ve své výuce se opíral o teorii kombinující poznatky německé historické školy, katedrového socialismu a rakouské subjektivně psychologické školy. Významně se uplatnil také jako organizátor českého ekonomického života, když prosadil vznik Zemské banky Království českého nebo Národohospodářského ústavu při České akademii věd a umění.

Jeho pedagogická a publikační činnost ovlivnila většinu českých národohospodářů. Na rozdíl od svých následovníků však nevytvořil ucelený výklad ekonomie. Ve své závěti pověřil své dva žáky, Josefa Grubera a Cyrila Horáčka, aby shromáždili, utřídili a vydali jeho dílo. Bráf náležel k propagátorům českého hospodářského obrození. Cílem národního „svépomocného protekcionismu“ mu bylo vytvoření silného českého průmyslu jako předpokladu rozvoje českého národa – což se podařilo.

První sběratelské péefko ČNB tak nese jméno člověka, který u nás přispěl k ustálení pojmů, jako jsou měna, číslo, kurz nebo hodnota, a zároveň k rozvoji a podpoře českého podnikání.