Osobnostmi země jsou i Havel, Klaus a Zeman

Aleš Michl (Mladá fronta DNES 31. 10. 2022 strana 10, rubrika Názory)

Jestřábi a holubice

„Jsme bohatá země. Jsme bohatí díky osobnostem, které mezi sebou máme, a já bych všem vyznamenaným chtěl ze srdce poděkovat za jejich práci a za jejich životní dílo,“ uzavřel svůj projev na Pražském hradě, na den vzniku Československa, prezident republiky Miloš Zeman. Seděl jsem tam v tom krásném Vladislavském sále ve čtvrté řadě a s několika vyznamenanými hovořil. Shodli jsme se, jak důležité je mít i nadále osobnosti, které na srdci mají blaho naší republiky. A jak důstojný je akt vyznamenávání.

Když jsem do Vladislavského sálu přicházel, všiml jsem si, že v prvním patře Jižního křídla Nového královského paláce je nové Muzeum Řádu bílého lva. Při vzniku v roce 1918 republika toto vyznamenání ještě neměla. Prezident Masaryk zpočátku řády i vyznamenání odmítal, neboť mu připadala příliš šlechtická a monarchistická, nevhodná pro nově vzniklou republiku. Po neúspěšných pokusech, hlavně během roku 1920, se do věci aktivně vložil tehdejší ceremoniář prezidentské kanceláře Jiří Guth-Jarkovský. Řád bílého lva byl zákonně ustanoven 7. prosince 1922. K němu pak přibyly další druhy ocenění.

Zatímco Masaryk vyznamenání uděloval spíše u příležitostí událostí, komunističtí prezidenti pak snad podle hesla „Každý den je nějaká příležitost“ – ročně jich rozdali i třicet tisíc. Tradici předávání vyznamenání ve státní svátek 28. října začal až Václav Havel. Ne vždy byl ale 28. říjen sváteční. V tento den roku 1939 iniciovali vysokoškolští studenti demonstrace, které okupanti tvrdě potrestali. Střelbu do davu převážně mladých lidí v Žitné ulici v Praze nepřežil dělník Václav Sedláček. Smrtelné zranění utrpěl student medicíny Jan Opletal. Jeho pohřeb, který se konal v listopadu, přerostl v masovou demonstraci, při které se opět střetla policie a studenti.

Výsledkem bylo 1 200 náhodně pozatýkaných studentů, které nacisté poslali do koncentračních táborů. Devět studentských vůdců Němci v listopadu 1939 bez soudu zavraždili v ruzyňských kasárnách. Byli to: Josef Adamec, Jan Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav Šaffránek a Jan Weinert. Prezident Zeman se je rozhodl ocenit in memoriam státním vyznamenáním.

Važme si osobností České republiky a nezapomínejme, že jimi jsou i sami prezidenti Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman.