Náklady na bankovní sektor odhaduji na 300 miliard

Rozhovor s P. Racochou, členem BR ČNB

(Roman Pospíšil, Právo 6.12.2002 strana 15, rubrika: Trhy & Ekonomika)

ČLEN BANKOVNÍ RADY ČNB ZODPOVĚDNÝ ZA BANKOVNÍ DOHLED PAVEL RACOCHA:

* Jedním z hitů posledních týdnů se stal odhad možných nákladů na sanaci bankovního sektoru, jenž vyšplhal na 500 miliard korun. To je ale maximalistická varianta. Jak vypadá váš odhad?

Jakékoli jedno číslo je v takovémto případě zavádějící. Vždy záleží na metodice, jakou se tyto náklady měří. Různými postupy můžeme dojít k řadě vzájemně se rozcházejících údajů, pročež je také těžké porovnávat naše výdaje se zahraničím. Náklady lze změřit poměrně přesně. Těžko se už ale odhadují budoucí výnosy z majetku, jež stát převzal. Jde například o to, za kolik dokáže prodávat svá aktiva Česká konsolidační agentura. Většinou se také do bilance státní pomoci nezapočítávají minulé výnosy. Mám na mysli privatizační příjmy z prodeje bank, ale i to, že stát před prodejem svých třeba od peněžních ústavů několik let inkasoval dividendy a daně. Takže kdybychom chtěli bilancovat, kolik nás stálo budování a stabilizace bankovního sektoru, museli bychom vzít všechny tyto záležitosti v úvahu. A navíc vzít v úvahu i časové rozlišení hodnoty peněz, neboť dnes má stokoruna jinou hodnotu než před deseti lety. To je poměrně důležité. Při porovnání přes hranice je potom problém nejen s používáním metodiky stanovení nákladů, ale rozsah bankovního zprostředkování u nás je třeba vyšší než v jiných zemích, například v Polsku. K tomu se pak musejí ty náklady vztahovat.

* Přesto musíte mít nějaký odhad...

Samozřejmě máme některé odhady, ale je třeba vzít v úvahu to, o čem jsem mluvil. Kdybych vzal v úvahu i zmíněné výnosy, odhaduji, že se můžeme dostat někam ke 300 miliardám. Samozřejmě vycházíme jen z odhadů, kolik bude stát případ IPB, což stále nevíme.

* Na 300 miliard odhaduje svoji závěrečnou ztrátu i Česká konsolidační agentura, takže to by odpovídalo.

Ano. Na druhou stranu ale například Mezinárodní měnový fond to odhaduje na zhruba 20 procent hrubého domácího produktu, což se blíží 400 miliardám. Ale zase tady platí, že neznáme přesně metodiku, kterou se MMF k tomuto číslu dopracoval. Samozřejmě nikdo nemůže zapřít, že budování a sanace bankovního sektoru byly drahé. Ale je to v zásadě srovnatelné s jinými transformujícími se ekonomikami. Navíc nejde jen o náklady bankovního sektoru, ale též v mnoha případech o náklady ekonomické transformace. Kdyby například banky neposkytovaly úvěry na přežití velkých problematických podniků, musel by podobný výdaj realizovat stát. Takže by se to ve státním rozpočtu objevilo hned, a ne až se zpožděním několika let. Lze podle mě říct, že očista bank v druhé polovině devadesátých let byla částečně hrazením kvazifiskálních nákladů, které mohly být v první polovině devadesátých let hrazeny přímo z rozpočtu.

* Existuje odhad nákladů, které by vyvolal pád některé banky, tedy situace, kdy by stát k očistě nepřistoupil?

V jednom případě jsme takovou analýzu provedli. Možné dopady případného kolapsu jedné z velkých bank na hrubý domácí produkt jsme odhadli v rozsahu několika procentních bodů. Vezmeme-li v úvahu, že tyto velké banky realizovaly zhruba okolo dvaceti procent transakcí v platebním styku, znamenalo by to, že zhruba pětina ekonomiky by zůstala bez přístupu k penězům. Takto vyvolané problémy by se samozřejmě řetězily.

* Domníváte se zpětně, že předprivatizační odkupy špatných úvěrů od bank byly vhodným postupem řešení situace? Nebylo by lepší jít přes posilování kapitálu bank, abychom se vyhnuli problémům s Evropskou unií a obviňování, že stát vytvářel nerovné podmínky na trhu?

Kdybychom šli cestou navyšování kapitálu, bylo by to rozhodně čistější a levnější. Protože každá státní pomoc znamenala přínos pro všechny akcionáře, nejen pro stát. Naopak při navyšování kapitálu by stát za své náklady vždy inkasoval nové akcie. Když se ale u Komerční banky stát pokusil jít touto cestou, ukázalo se to jako naprosto neprůchodné, protože zvýšení kapitálu dokázala zablokovat jediná žaloba minoritního akcionáře. Legislativně soudní prostředí v České republice tak způsobilo, že pomoc bankám byla dražší, než musela být.