Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 6. 8. 2009